תורתו של הרקנטי

רמ '' ק פותח אפוא את הדיון בשאלת עצמות וכלים לא בהבאת מאמרים מן הזוהר או מתיקוני זוהר אלא בתיאור תפיסתו של ר' מנחם הרקנטי המייצגת , לדעת רמ '' ק , את האפשרות השנייה משתי האפשרויות האמורות לעיל . עיקר עניינו של הרקנטי , בטענותיו נגד בעלי העצמות , הוא לשמור על פשטותו שלי האל . זיהוי האל עם הספירות מעלה את כל הקשיים המתעוררים על ידי ייחוס קארים לאל : הספירות הן שונות באופיין — יש בהן חסד ודין — והן כרוכות " ספ '' ר כח ע '' ב . ° עיין M T . pp . 224-225 בריבוי ופעולה . כדי להימנע ממסקנות כאלה קובע הרקנטי , ש'הספירות הם במו כלי האומן שפועל בהם פעולתו ... ובמו שהנשמה היא מתלבשות [ מתל בשת ] מן הגוף כן הבורא ית' מאורו הגדול התנוצצו הכלים האלה ... והתפש טות הסיבה הראשונה בכלים האלה נקרא אצילות' 0 התנגדותו של רמ"ק מכוונת אמנם נגד הרקנטי . אך באמת היא חלה יותר על הפירוש שנתן ר' יהודה חייט לדברי הרקנטי , שהוא מביאם באריכות בס' מנחת יהודה ( יב ע"א—טו ע"ב . ( ההבדל בין הרקנטי ובין ר '' י חייט ניתן לסיכום בתיקון , שבו האחרון מתקן את הראשון : 'ובעניץ המשל שהביא בספירות מאור העין וכר כבר המשלתי משל ...  אל הספר
מוסד ביאליק