ההתגלות סיבת ההעלם וההעלם סיבת ההתגלות

בין שהתגלותו של האל היא ספונטאנית ובין שאינה כך , הריהי כרוכה בהתעל מות . רק על ידי תהליך של התעלמות יכול האל הטראנסצנדנטי להתגלות . ההליך זה הוא בבת אחת בנותן שני הטעמים לאצילות — יצירת הישות הסופית , שאיננה האל , ויצירת אפשרות לישות הסופית להכיר משהו מן האל : סיבת האצילות הוא מפני שני דברים ואם הם אחד ... אם מפני שרצה להתעלם כדי שיהיו הנבראים בעלי התכלית , אם מפני שרצה להתגלות כדי שיוכלו הנבראים להשיג גדולתו ב"ה . ולזה כיוון בדבריו אל שני הטעמים באמרו לאיהרא וכוי , כי לא היו יכולים להאיר ולהשיג עצמותו וליהנות מזיוו אם לא על ידי הספירות וזהו הגילוי , אם מפני שרוצה להתעלם כדי שיהיו הדברים בעלי תכלית ... והדברים ירדו מאת פניו על ידי אמצעיים אל ההוויה וההפסד' r , r רמ"ק מסתמך כאן על מאמר 'פתה אליהו' שבתיקוני זוהר ואתה' > מתעלם , ( 'בהם וכן הוא משתמש במאמר שברעיא מהימנא ( ח"ג רנז ע"ב-רנח ע"א ) כדי לתת ניסוח מחודד לרעיון שהתגלות האל היא הסיבה להתעלמותו , והתעלמות זו עצמה היא הסיבה המאפשרת את ההתגלות : 'ואתכםי בהון —כי האצילות בסיבת היגלות המאציל ; והיינו נמי ואתקרי בהון — שאין לו שם ומקום...  אל הספר
מוסד ביאליק