חופש או הכרח

אלא שבעצם ניסוחה של השקפה זו כרוכה השאלה ל האם התגלותו של האל היא רצונית וחופשית , או שהיא נובעת מעצם מהותו ? לשון אחר . האם אין הגישה הניאופלט 1 נית ( המתבטאת אף בעקרון האצילות גופו ) מתגברת כאן על התפיסה התיאיסטית המסורתית ן בשאלה הזאת דן רמ"ק בעיוניו העמוקים על ראשית האצילות , אך היא עולה גם בניסוחים הכלליים יותר שבהם אנו עוסקים עתה . אפילו כשרמ"ק מדבר בפירוש על פעולתו הספונטאנית של האל , על נדבתו , אהבתו ורצונו , הריהו משתמש בסגנון שמעורבים בו ביטויים ומשלים ניאופלטוניים מובהקים . יתר על כן , רמ"ק טוען שהגילוי הוא ממהותו של המתעלם , הוא חלק משלימותו : 'סוד הגילוי ועניינו אינו גריעות לנסתרים אלא הוא מעלה להם , והטעם הוא כי בהיות האצילות נאצל ומתעלם אין זד , משלימותו , כי שלימותו הוא בגילוי ... והעניין הוא כי הגילוי הוא סיבת ההסתעפות בפועל , דהיינו ההתפשטות ! וירצה כי קודם ההתפשטות הנאצל הוא נקודה דקה שהיא מתעלמת והיא מסתתרת במקורה ... ואחר כך יתפשטו ממנה ענפים אין מספר . והנה אותם הענפים הוא לבוש אל הנקודה המתעלמת הקודמת אל ההתפשטות , והיא מתעלמת בענפיה כדמיון נקודת המקור שהוא מסתתר...  אל הספר
מוסד ביאליק