פתרונו של המקובל לבעיית התארים

בקטע האחרון שהבאנו עולה כבר פתרונו המיוחד של המקובל לבעיית התארים . פתרון זה מוצאו בתורת התארים של הרמב"ם , אם כי בניסוחו 7 המורחב ובמסקנתו אין בינו לבינה שום מגע . התארים הריאליים של האל הם תוארי הפעולה . אך אין אלה תוארי הפעולה שהרמב"ם דיבר עליהם , כלומר היטל של המחשבה והלשון האנושיים , אלא ישויות בעלי מעמד א 1 נטי — היפ 1 סטאז 1 ת של פעולות האל עצמו . את הרעיון הזה לא חידש כמובן רמ"ק , אלא הוא מקבלו מן הקבלה הקלאסית , כפי שנתגבשה בזוהר ן אולם הוא מנסחו ניסוח מושגי , ועל ידי כך הוא מגלה את כל הבעיינות הפנימית שבו . כבר ראינו שאפשר לזהות את שמות הקודש עם הספירות ' והספירות והשמות הם שמות האיךסוף כפי פעולותיו' . 208 לא רק שמות הקודש אלא גם כל המלים שבתורה ניתנות בסופו של דבר להעמדה על הספירות , כלומר על פעולות האל $ 'שכל התורה כולה היא שמותיו של הקב"ה , וירצה השמות תוארי הפעולות , והפעולות הם הספירות' .- "" הרי שכל עניינו הדתי של המקובל הוא בחקירת עולם פעולותיו של האל , שבראשו ° שם עמ' 207 . 124 שם עמ' . 126 , 125 808 אור נערב לו ע"ב , וכן ביתר פירוט בספ '' ר שער ראשון בתחילת פרק עשירי...  אל הספר
מוסד ביאליק