תפיסת הספירות בתוארי עצמות

הסכמתו של רמ"ק לרמב"ם ( כמובן , במישור הפילוסופי בלבד ) מתגלה בעקיפין גם בוויכוח בעל אופי קבלי מובהק — בהתנגדותו של רמ"ק לדעת רי דוד בשאלת עצמות וכלים » י . מבחינת תורת התארים הפילוסופית נוקט ר' דוד עמדה המנוגדת לזו של הרמב"ם , והיא דעת רוב הפילוסופים שאחרי הרמב"ם , ההולכים בדרכו של אבן ראשד ( רלב"ג , קרשקש , אלבו . ( פילוסופים אלה , שבוודאי השפיעו על תורת הספירות של ר' דוד , החזיקו בתורת התארים החיוביים והעצמותיים , אך טענו שהתארים האלה אינם מכניסים ריבוי באל , מפני שהם בעלי מציאות מחשבתית בלבד ; אין להם כל מציאות אובייקטיבית , ולכן הם מאוחדים לגמרי מבחינת מציאותם באל . בניגוד לדעת הרמב"ם , לא ראו פילוסופים אלה את השניות הלוגית של 1 Bf שם עמ' . 12 191 עיין י . גוטמן תורת האלוהים של הרמב"ם , בקובץ 'דת , 'ומדע עמ' . 113 " * על זהותו של ר' דוד עיין לעיל במבוא , עמ' . 21 נושא נשוא בשניות ריאלית , וממילא המשפטים המייחסים תכונות מסוימות לאל אינם מכניסים בו שום ריבוי . הריבוי הוא רק מצד הסובייקט ולשונו » התארים אינם אלא מלים — 'בחינות שכליות' בלשונו של אלבו . תפיסה נומי נאליסטית זו נוקט גם ...  אל הספר
מוסד ביאליק