הטראנסצנדנטיות מבחינת הישות

הטראנסצנדנטיות של האל ניתנת לביטוי מבחינת הישות ומבחינת ההכרה . מבחינה א 1 נט 1 לוגית מתבטאת הטראנסצנדנטיות בעליונות העילה על העלול 1 '" אילימה נו ע א . 1 K שם יא ע-א . יש לציין שהדיון המושגי הזה באחדות האל הוא בם' אילימה נרחב ומקיף יותר מאשר בסם '' ר . ' אי ! באפשרות להמציא עלול בלא עילה , ומה שהוא עלול בודאי כוח העילה בתוכו , אמנם עילה בלא עלול יצדק , כי יש בחינה לעילה בפני עצמן , מצד מה שאינו צריך אל העלולים' . 13 העילה איבה מותנית בעלול שלה , ולכן היא בעלת ישות נפרדת ובלתי תלויה . אבל גם ישותו של האל שונה עקרונית מכל ישות אחרת . הרעיון הניאופלטיני הזה נדון על ידי רמ"ק בכמה מקומות . בפרק א של השער השלישי בס' פרדס רמונים מובאים כמה עניינים , שבהם נבדל המאציל מנאצליו ! 'ראשונה , שהנאצלים הם נופלים תחת הזמן והוא אינו נופל תחת . 'הזמן אל זמניות זו של האל אינה אלא ביטוי אחר למעמדו המיוחד כמחויב המציאות , כי זמניותן של הספירות אין פירושה הימצאות בזמן הקוסמי הרגיל , אלא הימצאות במצב שבו לא היו נאצלות . האל , לעומת זאת , ' המציא הזמן ולא יצוייר מציאות העדרו בשום אופן בעולם , וזו אחת ממעלו...  אל הספר
מוסד ביאליק