אין על אין

אותה עמימות שראינו בכינוי אין סוף מתגלית גם בכינויים אחרים הבאים לציין את הטראנסצנדנטיות של אלוהים . בדרך פילוסופית ניאופלט 1 נית מפליג ועצמה לכל ד , . 'ספירות כתר נקרא אין סוף בכמה מקומות ברעיא מהימנא — עיין למשל ח"ג רגו ע '' ב , רנח ע '' א . אולם גם בזוהר עצמו יש רמזים לעולם של אין סוף שהוא למעלה מן האצילות —ח"ג קנט ע"א . עיין מאמרו של שלום על תורת העולמות — תרביץ כרך ג עמי . 39 11 פירןש המאמר החשוב הזה —שנשוב ונדון בו ביתר פירוט —אינו מופיע בס' אור החמה . הר' אברהם אזולאי השמיט מספרו אור הוומה את הפירושים למאמרים הקשים ביותר של הזוהר , שהבטיח לכנסם בספר בשם 'אור . 'הגנוז מאמר בזוהר המדבר על אין סוף באופן חד משמעי — ודא כא ע"א —מפרשו רט"ק על העלם שלוש הספירות הראשונות ( אור החמה ח '' א כה ע"ב . ( 117 אילימה טז ע '' ב , וכן p ע '' א , ע '' ב . וגם פג א''ע : 'הנה מסוד המת ולמעלה יתייחס הבל באין סוף ... אין לנו עוד רק לייחס מסוד מוחא ולמעלה בסוד אין סוף סתם ' . i 0 > ש"ק עמ' 6 וכן בעמ' . 38 , 29 , 12 ובעמי 82 אפילו : 'שהחכמה עצמה תתיחס בהנהגה בשם א '' . 'ס וכך גם בדיון על שלושת ראשי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק