אין־סוף

ההבחנה בין האל והספירה הראשונה ברורה פחות כאשר רמ"ק משתמש בכינוי אין סוף . מצד אחד הכינוי הזה בא להורות על האל הטראנסצנדנטי , 0 « י אילימה פא ע"א . ז 10 סם"ר קח ( קט ) ע"א . 108 שם טז ע"ב . בפירוש על סדר עבודת יוה '' כ ( ירושלים תרמ"ג ) נקראת הבחינה העליונה של כתר עילת העילות 'ושמה יעיד עליה עילת העילות ודאי , שהיא עלייה על הכל' ( ז ע"ב . ( 10 » אילימה פא ע"א . כדרכו מייחס ע''הרמ דעות שבס' אילימה גם לסם '' ר , בעיקר כשהן נוגעות לסראנסצנדנטיות של האל . כך הוא גם מדגיש את ההבדל נין כתר ואין סוף ומבטא אותו באופן קיצוני מאוד . הוא מעיר על הנאמר בס' אילימה ( נח ע"ב } שמעלת אין סוף על כתר היא גדולה יותר ממעלת העילות ( הספירות ) על עלוליהם — סלח הרימון ט ע-א .  אל הספר
מוסד ביאליק