עילת כל העילות וכתר

אמנם בם' פרדס רמונים מודגשת גם ההבחנה של התיקונים בין עילת העילות ועילת כל העילות , כדי להבדיל בין האל עצמו לבין הספירה הראשונה : האל נקרא סיבת הסיבות לפי שהוא סיבה ראשונה לכל סיבות , 'שבעולם וגם כתר נקרא כך 'לפי שהוא סיבה לכל שאר הסיבות שהן מסובבות , 'ממנו בניגוד לחכמה שאינה סיבתו של כתר . ולכן , אם נרצה לדייק , נקרא האל סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות , מה שאי אפשר לומר על הכתר 'שכבר יש עילה וסיבה שהוא מסובב ממנו' . כלפי מטה הכתר הוא אפוא המקור לאצילות ולבל העולמות , אך ההבחנה העקרונית בינו לבין האל נשמרת בוה שכלפי מעלה הוא עלול , ומבחינה זו הוא במעמד שווה עם העלולים האחרים . כן גם בס' אילימה ; 'הכתר נקרא עילת העילות סתם מפני שיש עילה עליונה עליו , אמנם הוא עילה לכל העלולים עם היות שהם עילות , כגון הספירות שהם עילות לנברא , נוצר . 109 'ונעשה ולגביו באים הניסוחים המסורתיים החלים על האל באופן כללי ביותר : 'האין סוף מלך מלכי המלכים לא יצדק אמרנו בו לא יתברך ולא יתפאר ולא ישתבח וכיוצא מפני שאינו מתברך מזולתו ולא משתבח ולא מתפאר אלא הוא המברך וכוי . וקודם יצירת העולם לא הוצרך אל אצילות כנ...  אל הספר
מוסד ביאליק