ב. הטראנסצנדנטיות של אלוהים

מצד הצורה מתגלה ההשפעה של הפילוסופיה היהודית על רמ"ק בשמות השונים , שהוא משתמש בהם לשם הדגשת הטראסצנדנטיות של אלוהים . הכינוי סיבה ראשונה' משמש אצלו ביטוי חד משמעי לציון מעמדו של אלוהים באופן הכללי ביותר : 'הסיבה הראשונה אלינו יתברך קראוהו אין סוף או סיבת כל הסיבות או עילת כל העילות' . ° מונח זה בא בעיקר כדי להעמיד את אלוהים מול העולם : 'נעלה מנקודת הארץ עד הסיבה הראשונה , האין סוף , וכל הדברים בתוכו' . אין בניסוח זה דבר המעיד על תורת אלוהות החורגת מתהום תפיס תו של הרמב"ם . עצם המושג סיבה ראשונה , ובעיקר כשהוא מופיע בקשר לעולם , אינו מורה על שום דינאמיות פנימית באל , וכל משמעותו היא פעילות של הסבה בביוץ שמחוץ לעצמו . הוא הדין כשהמושג בא בהקשר שאינו פילוסופי ; בשער עצמות וכלים מדובר על השלבים שאפשר לעלות בהם כדי לדעת את דרגות המציאות — מעולם העשייה , דרך עולמות יצירה ובריאה עד לעולם האצילות , 'ומן האצילות נכיר העצמות המתפשט , ואחר כך נכיר קשר הדברים בסיבה הראשונה , כי נדע ונכיר קשר וייחוד העצם באצילות ושניהם מיוחדים בקשר אמיץ בסיבת כל 1 'הם ות' 9 אין כאן כל מקום להבדלה בין המונחים סי...  אל הספר
מוסד ביאליק