התפילה המיסטית

האמצעי שעל ידו מתקשרת הכוונה של המיסטיקאי עם העולמות העליונים הן האותיות , כי 'כל אות ואות יש לה צורה רוחניות ומאור נכבד אצול מעצם הספירות ... ובהיות אדם מזכיר וטביע אות מהאותיות בהכרח יתעורר הרוחניות ההוא והבל הפה ממנו יתהוו צורות קדושות 1 יתעלו ויתקשרו בשורשם שהם שורש האצילות' . 80 לאותיות עצמן יש שלוש בחינות —הגוף , הנפש והנשמה . שלוש בחינות אלה מזדככות בתפילה המיסטית , שבה 'האדם מזכיר בפיו וחושב במחשבה המלות בפירושם בספירות , ויחשוב במחשבתו באותיות ההויות ונקודתם שבכל ספירה וספירה , הנה זה רוחניית [ רוהניותן מלובש ומזדכך ממציאות אל . 'מציאות זוהי תפילתם של 'זכי המחשבה ... ממש הם מוציאים הויות מפיהם ... להבות אש רוחני יוצא מהפה אל המחשבה ומפריחם באויר , והיינו אחיזת הרוחניים באדם , וזה סוד כוח מדבר שיהיה כוח דיבור באדם ... והאותיות חוטין מזדככים ועולים ונאחזים באדם בפיו , מקום הבל הפה וכוח הנשימה' . חוטינ אלה הם חוטי אש רוחנית , הנמשכת מן האצילות שלמעלה ומתגשמת בביטוי האותיות למטה . מה שחשוב במיוחד בתיאור זה הוא האופי הרוחני שמקבל הביטוי הגופני של האותיות ! באן מתהווה הקשר 78 ש '' ...  אל הספר
מוסד ביאליק