'רצוא ושוב'

כשאנו עוברים לתחום ההכרה המיסטית , הרי התמונה משתנית לגמרי . כאן מופיעים דרכי הכרה על שכליים , שלעתים הם בעלי אופי אינטואיטיבי . כן היא בוודאי דרך ההכרה של הנביא : 'ומה שאינו גשם לא יושג כי אם בלב משכילי עם בני ישראל דרך ראות נבואיי' . " החזון הנבואי שוב אינו בבחינת הכרה שכלית אלא ראייה , 'לא ראיית אברים ולא יהיה ג '' כ לשון ראייה על דרך משל אלא שממש הוא ראייה ... זו היא ראיית ההתבודדות שישיג האדם העניינים העתידים ועניינים שעברו מכוח דקות השכל' . «» אך לא רק ראייתו של הנביא היא על ראציונאלית ( סוף סוף כך היא גם אצל הרמב"ם , ( אלא גם הכרת עולם הספירות — המועוא העיקרי להתבוננותו של המקובל —היא ב'רצוא ושוב' ° י . יתר על כן , לא רק עניינים מסוימים ( שורשי הכלים , המעבר מאין סוף לכתר , אחדות הדעת היודע והידוע , האימאננציה של האל בעולמות ) ניתנים להכרה אינטואיטיבית בלבד ; רמ"ק מתאר בדרך דומה ( אם כי לא זהה ) את ההכרה המיטאפיסית בכלל . הוא מרחיב את הדימוי של 'רצוא ושוב' גם לגבי הכרת חיוב מציאותו של האל : 'תדמה בדעתך חיוב מציאותו לבד והוי רץ לאחור , שאם יעלה בדמיונך ביותר מזה נמצאת מהרהר באלוה...  אל הספר
מוסד ביאליק