פילוסופיה וקבלה

ראינו עד עתה , שרמ"ק מוכן לקבל קצת מדעותיהם של הפילוסופים ואנשי המדע . אבל קודם שנראה עד כמה רחוק הוא בכל זאת מן 'החוקרים' ודרכיהם , סם"ר , שער הצירוף , סוף סרק שלישי ( התיקונים בטכסט הם על פי דפוס מונקטש תרס '' ו . ( 11 אילימה קיב ע '' ב , וכן בסם"ר שער הנקודות פרק א , שם נאמר שדברים אלה ניכר בהם שהם 'דברי קבלה מסה אל פה או מפי מלאר שאינם דברים מושגים ברוב עיון או דקות שכל , אלא השגר , נפלאה קרוב אל רוח . 'הקדש הערכה כזאת של ס' ברית מנוחה באה גם ב'דרישות בעניני מלאכים' ( עמ' ט-י . ( כאן רמ"ק מרבה מאוד להזכיר את הספר , והוא מחשיבו דווקא מפני הקבלה המעשית שלו . 38 ספ"ר קצ ע"ב ; וכן ב'דרישות בעניני מלאכים' ( עמ' ה ) מדובר על התורה שתתחדש ' אחר התחיה בהיות העולם מתחדש ... ואז נשיג פרסי העניינים אלו יותר על אמירתם ונשכיל מוצאי ההויות ממנה , ונדע בזה לברוא עולמות ונדע לשעבד אלינו על ידה ובאמצעותה כל הנמצאים , ועכ"ז לא נתעסק בזה רק להשכלת התורה , ולא שנצטרך אל הפעולות ולא נקלקל בידיעתם כאשר קלקלו רבים בהשיגם מזה חלק ממנו קט . 'מזער אף על פי כן מרבה רמ"ק לתאר בספר זה את דרכי השימוש 'בכוח העש...  אל הספר
מוסד ביאליק