ההכרה השכלית

הפילוסופים אימתו את אי גשמות האל ועוד עיקרי אמונה 'מן השכל והטענות האמתיות' י . את דרך ההברה השכלית עצמה מתאר רמ"ק לפי תורת ההכרה של הרמב"ם . השכל כשהוא משכיל צורה הריהו נהפך למשכיל , כי נתלוותה אל השכל פעולת ההשכלה . עם הצטיידות הצורה בשכל היא נהפכת למושכל , ואז מתקיימת אחדות השכל המשכיל והמושכל or זהו תיאור ההכרה האנושית , ועוד נשוב לקטע זה בדיון על אופי הידיעה האלוהית אצל רמ"ק . כאן די שנדגיש כי למרות אחדות זו של שכל , משכיל ומושכל , הרי שלושת הגורמים האלה מובחנים זר . מזה ואף עוקבים זה את זה , בגלל האופי הזמני של ההכרה 11 ספ"ר י ע"א . המחלוקת בין הרמב"ם והראכ '' ד מובאת גם בס' אילימה ב ע '' א-ע-ב , אך שם רמ"ק מסכים לגמרי עם הרמב"ם . 18 ספ"ר י ע"א . ' 4 שם ט ע"ב . 16 אילימה נח ע"ב . אמנם אין סוף כולל כאן גם את הבחינות העליונות של כתר . 18 ש"ק עמי . 67 י שם , עמי . 26 ועיין גם אילימה נא ע"א : 'שבל האדם יצא השכלתו ויתדבק שכל בשכל בשובו אליו , וזה עניין השגת . 'הנביאים אלא שמידת ההשגה תלויה באור שיאיר בספירות , שעל ירם מאירים 'עיני שכל המשיגים ' . האנושית . אף על פי כן עולה הכרה שכלית ...  אל הספר
מוסד ביאליק