האמונה בספירות

כאן עולה השאלה , אם רמ"ק רואה את האמונה בספירות כחלק הכרחי של אמונת כל אדם מישראל . תשובתו על שאלה זו מתחמקת מניסוח ברור , אך באמת היא חד משמעית . לדעת רמ"ק אפשר ללמוד משהו בעניין זה מהשגתו המפורסמת של הראב"ד על דברי הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ג . דעתו של הראב"ד כוחה יפה לגבי מי שאינו יודע את המחשבה העיונית ולא הורגל בה , ולכן הוא מייחס גשמות לאל ; כיוון שבכל העניינים האחרים הוא עובד את ה' בתמימות , אין הוא בחזקת מין , אם כי הוא טועה , כמובן : יוכן נאמר בעניין הספירות כי ודאי מי שלא ידע בהם והאמין באחד הפשוט בלתי ידיעת הספירות אין ראוי שייקרא כופר ו''ח ... אמנם יצדק אמרנו עליו שלא זכה לראות מאורות מימיו ולא טעם במתק התורה . ' אולם מי שיודע את עניין הספירות וכופר בהם , לא ייקרא כופר ( שהרי הוא מאמין בכל ענייני האלוהות ) יאף על פי כן הוא כופר' מפני שהוא מכחיש פירוש מפירושי תורה שבעל 11 אילימה K ע '' א ; וכן בספיר שער ערבי הכבולים ערך 'אמונה ' . פה ודברי רז '' ל . 12 לא ברור מבאן אם מי שיודע את עניין הספירות וכופר בהן הוא בחזקת מין » כי למרות ההקבלד למחלוקת הרמב"ם והראב"ד , שממנה משתמעת תשובה...  אל הספר
מוסד ביאליק