מבוא

א בספרו האנגלי על הזרמים העיקריים בקבלה , מציין גרשם שלום את החשיבות הגדולה שנודעה בתולדות הקבלה לשתי הערים הקטנות ! גירינה וצפת . גירונה , בקאטאלוניה שבספרה שימשה מרכז לאותם המקובלים שגיבשו את השיטות העיקריות של תורת הסוד בישראל , כפי שהתפתחו למן ספר הבהיר בפרובאנס בסוף המאה הי"ב ועד אמצע המאה הי"ג . כאן הופיעה הקבלה בבירור ככוח דתי עצמאי ומיוחד , המיוצג לראשונה על ידי חוג של חכמים הידועים לכול כמקובלים . אנשי החוג הזה , ובראשם הרמב"ן , ר' עזרא' ר' עזריאל ור' יעקב בן ששת , אף גיבשו לראשונה ספרות קבלית שיטתית והניחו יםודות קבע לסמלים ולמושגים , שעליהם נבנתה הקבלה במשך מאות השנים שלאחר מכן . שיאה של התפתחות זו בספרד הוא ספר הזוהר , שנעשה הספר החשוב ביותר של הקבלה . ולאחר שלוש מאות שנה קם שוב מרכז רוחני ליהודים בעיר קטנה שבארץ ישראל , ובה הגיעה הקבלה לתקופת פריחה שנייה , שחשיבותה היתר . מכרעת לא רק בתולדות הקבלה בלבד אלא בתולדות ישראל בכלל . מה הן הסיבות ההיסטוריות שגרמו להיווצרותו של מרכז זה דווקא בצפת ? לשאלה זו אין עדיין תשובה מספקת . עד לאותו זמן לא היתה צפת עיר בעלת עבר חשוב בתולדו...  אל הספר
מוסד ביאליק