תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו

יוסף בן שלנגד ; מוסד ביא יוסף בן שלמה תורת האלוהות של רי משה קורדובירו לגרשם שלום  אל הספר
מוסד ביאליק