תוכן עניינים מפורט

מבוא ? על הספר וכיצד להשתמש בו 9 פתיח 9 רקע תאורטי והיסטורי : מהפכת המודעות לפגיעות מיניות 9 מקומו של החוק למניעת הטרדה מינית במהפכת המודעות בישראל 11 מטרת הספר 12 מבנה הספר 12 על הניסיון המקצועי שהוביל לכתיבת הספר 14 למי מיועד הספר 14 חוקים 16 איך להשתמש בספר 18 אחרון חביב - לשון זכר ונקבה בספר ושמות הדמויות בדוגמאות 18 גרסת הסרט 19 תודות 19 שער ראשון : המינימום שהכרחי לדעת : הוראות החוק פרק ראשון : כל התורה כולה על רגל אחת ( תמצית הוראות החוק ) 23 פרק שני : מה מותר ומה אסור על פי החוק למניעת הטרדה מינית - הצגת סעיפים 3 , 1 ו 4 לחוק 26 א . כללי המותר והאסור בהטרדה מינית 26 . 1 התנהגות שהחוק לא הגדיר במפורש כהטרדה מינית אסורה - מותרת 26 ? הטרדה מינית אסורה היא רק זו שנאסרה בחוק 26 ? החוק היחיד האוסר על הטרדה מינית הוא החוק למניעת הטרדה מינית 27 . 2 מהי הטרדה מינית אסורה על פי החוק למניעת הטרדה מיניתי 27 ? התנהגות הפוגעת בערך מוגן ושייכת לאחד מסוגי ההתנהגויות האסורות 27 ? הטרדה מינית אסורה - אסורה באופן מוחלט 28 . 3 מהם הערכים המוגנים על ידי החוק ? ( סעיף 1 לחוק ) 28 — ? כבוד האדם , חי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל