נספח 6 מאמרים וספרים לקריאה נוספת

א . מאמרים על החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית וסרקרוג שלומית , ( 2003 ) "מה בין מבחן האדם הסביר למבחן הסבירות , כמאבחן בעברה של הטרדה מינית" בתוך ספר שמגר ( קובץ מאמרים , ( הוצאת לשכת עורכי הדין , תל אביב , עמ' ; 285 טבק נילי , ( 2002 ) "הטרדה מינית במקום , "העבודה רפואה ומשפט , 26 עמ' ; 116 לין ארנה , ( 2008 ) "כשאת אומרת כן למה את , "מתכוות עורך הדין : ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל , 1 עמ' ; 48 מצנר יפעת , ( 2008 ) "מאונס להטרדה ב 180 יום ( תסבוכת תיק קצב , " ( הפרקליטים : מגזין לשכת עורכי הדין , 18 עמ' ; 34 קמיר אורית , ( 1998 ) "איזו מין הטרדה - ? האם הטרדה מינית היא אפליה אסורה , או פגיעה בכבוד האדם ובחירותו , " ? משפטים כ"ט , עמ' ; 317 קמיר אורית , ( 2001 ) "תגובה : בחזרה אל 'כשאת אומרת לא למה את מתכוונת , ' ? שערי משפט , 'ב עמ' 307 ( תגובה למאמרם של קרמניצר ולבנון ;( קמיר אורית , ( 2009 ) "החוק למניעת הטרדה מינית : איפה אנחנו במלאת לו עשור , " ? משפט ועסקים ט , עמ' ; 9 קפלן ארן , ( 2004 ) "הסוד הגלוי" הטרדה מינית - חינוך למודעות במוסדות להשכלה גבוהה , "ובארגונים משאבי אנוש , 19...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל