נספח 1: נספח לפרק השני אפשרויות הפעולה המשפטיות במקרים המדגימים

( שלושים פרשנויות משפטיות ) הניתוחים המשפטיים התמציתיים המובאים כאן מתייחסים לשלושת השערים והמסלולים המשפטיים שהחוק למניעת הטרדה מינית מציע , וכן לאחריות המעביד להטרדה מינית "במסגרת יחסי . "עבודה לכן מומלץ לקרוא את הניתוחים הללו לאחר קריאת הפרקים השלישי והרביעי של ספר זה , או לפחות לאחר קריאת הפרק הראשון ( המכיל תמצית של הוראות החוק הרלוונטיות . ( א . סחיטה מינית באיומים למקרה הראשון ( אברהם ושרה , ( בעמי 30 אם שרה בוחרת להגיש תלונה פלילית במשטרה נגד אברהם , היא תעשה זאת על פי הוראת סעיף 428 לחוק העונשין . אם היא בוחרת להגיש נגד אברהם ( גם או רק ) תביעה אזרחית ( נזיקית ) בבית המשפט ולדרוש ממנו פיצויים - היא תעשה זאת על פי סעיפים ) 3 א ( 1 )( ו 6 לחוק למניעת הטרדה מינית . מכיוון שבמקרה המתואר האיומים לא הושמעו "במסגרת יחסי עבודה" ( ולא במסגרת , "שירות" כלומר צבא , משטרה , או שירות בתי הסוהר ) - שרה אינה רשאית להתלונן במקום עבודה ( או , ( "שירות"ב ולא לתבוע בבית הדין לעבודה . ואולם , אם אברהם ושרה עובדים ( או שהם "עובדי ( "קבלן יחדיו ( או סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה , ( ואברהם מאיים על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל