פרק שלושה עשר הפנים קדימה: הצעת החוק למניעת כפייה מינית

פרק זה חורג מגבולות ה 13 יסוק בהטרדה מינית . ומתייחס לפגיעות מיניות נוספות . כיום , פגיעות מיניות אסורות בחוק העונשין . אך האיסורים מיושנים , מסורבלים ולא קוהרנטיים . הם מחייבים רפורמה . סעיפו הראשון של פרק זה מתייחס לצורך ברפורמה . סעיפו השני מציג הצעה לרפורמה : את הצעת החוק למניעת בפייה מינית . הצעת חוק מבוססת על מבנהו של החוק למניעת הטרדה מינית . היא אוסרת "כפייה מינית , " כלומר שימוש באדם אחר כבחפץ מיני בלא התחשבות בטובתו , בזכויותיו או ברצונו . ההצעה מונה את הערכים שעליהם היא מגינה ; היא מתייחסת לשאלת הסכמתו של הקרב , ! ליסוד הנפשי של הנאשם ולנסיבות מחמירות . מכיוון שפרק זה מציע חקיקה חדשה ומתייחס לפרטיה , הוא משפטי יותר מן הפרקים האחרים . א . הצורך ברפורמה בטיפול המשפטי בפגיעות מיניות החוק למניעת הטרדה מינית פועל את פעולתו החברתית והמשפטית מאן . 1998 בתוך כך , חלקים אחרים של החוק הישראלי , המסדירים את שאר סוגי הפגיעות המיניות , מיושנים , אנכרוניסטיים ולוקים בקשיים רבים . ביתר פירוט ו י פרק עברות המין של חוק העונשין הישראלי הוא עדיין מנדטורי במבנהו , ומכיל טלאים טלאים של תיקונים ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל