פרק תשיעי סוגים של הטרדה מינית

קריטריונים שונים משמשים להבחנות שונות בין סוגים של הטרדה מינית ; פרק זה מציגם . ההבחנה היחידה שהחוק הישראלי מאמץ ואוכף היא בין "הטרדה מינית אסורה " ( כפי שהיא מוגדרת בחוק ] ובין "הטרדה מינית שאינה אסורה . " הבחנת החוק בין סוגי ההטרדה האסורים ( למשל בין סחיטה מינית וביווי והשפלה מיניים ] נועדה רק להבהרת טיפוסי ההתנהגות האסורים . הבחנה אחרת , שעשויה להועיל בהבנת חומרת הפגיעה היא זו בין " הטרדה אקראית , " המתרחשת בין אנשים הנתקלים זה בזה במקרה , ובין "הטרדה ממלכדת , " המתרחשת בין אנשים שיש ביניהם יחסים מתמשכים ומורכבים . הטרדה ממלכדח מסובכת ופוגענית יותר מהטרדה אקראית . הבחנה מעניינת נוספת היא בין "הטרדה מקבעת , " שמטרתה לחייב נשים בתפקידים נשיים מסורתיים להעניק שירותים מיניים , ובין " הטרדה מדירה " שנועדה להרחיק נשים מתפקידים גבריים . ההבחנה בין הטרדה מסוג "זה חמורת זה " והטרדה מסוג "יצירת סביבה עוינת " היא חלק מן המשפט האמריקאי , אך אינה מועילה בישראל . גם ההבחנה בין "הטרדה פיזית " ל"הטרדה מילולית " אינה מדויקת ואינה מועילה . אפשר לחלק את ההטרדות המיניות לסוגים שונים על פי קריטריונים שו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל