פרק שמיני מהי הטרדה מינית על פי גישות שונות

פרק זה מציג גישות תאורטיות שתות המתמקדות בהיבטים שונים של ההטרדה המינית ומציעות לה הסברים שונים . על פי הגישה הפמיניסטית האמריקאית , הטרדה מינית היא מנגנון חברתי פטריארכלי אשר מחזק את שליטתם הפטריארכלית של כלל הגברים בכלל הנשים על ידי קיבוען כאובייקטים מינ"ם וחסימת אפשרויותיהן לממש את זכותן לשוויון . על פי הגישה המתמקדת בזכויות עובדים , הטרדה מינית היא סוג של התעמרות במקום עבודה , כלומר היא סוג של בריונות קבוצתית אשר הופכת אח אחד העובדים לשעיר לעזאזל של האחרים , ומאפשרת להם לחזק אח הקשרים ביניהם ולהתעלם מבעיות אחרות . על פי גישה ארגונית , הטרדה מינית היא דרך להתקדם בהייררכיה הארגונית על חשבון עובד אחר ועל חשבון הארגון כולו , שיעילותו נפגעת . על פי גישה פסיכולוגית , הטרדה מינית היא התנהגות של פרוורטי נרקיס ' , אשר הורס וממוטט אדם אחר ומצליח לשכנע את כל הסובבים אותו שהקרבן הוא התוקפן ושהוא עצמו - הקרבן . על פי גישת כבוד אדם וחוה הטרדה מינית מצמצמת אח יכולתו של המוטרד לממש את עצמו לפי מיטב בחירתו ; לכן היא פוגעת בכבוד מח"תו . מכיוון שמרבית הנפגעות מהתנהגות זו הן נשים , הפגיעה היא בכבוד המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל