פרק שביעי איך להימנע מלהטריד, מאי הבנות ומתלונות שווא

פרק זה מציע דרכים להימנע מהתנהגויוח שעלולות להיות הטרדה מינית . הוא מציג בקצרה אח הגישות הפמיניסטיות שהולידו אח החוק , מציע ארבעה עקרונות להתנהלות יום יומית שעשויה למנוע הטרדה מינית , מדגיש את ההבדלים ואת הגבולות בין חיזור ובין הטרדה , ומורה כיצד להתגונן מפני חלונות סרק . ישנם גברים בישראל שמברכים על החוק למניעת הטרדה מינית ועל הנורמות שהוא מבקש להשריש , יש מי שאינם מתלהבים אך מקבלים שהשינוי הוא נכון והכרחי . ואולם גברים לא מעטים הגיבו ומגיבים לחוק בחשש , בדאגה , בחשדנות ואף בעוינות המלווה בתחושות של עלבון , של תסכול ושל כעס . יש טוענים שהחוק העניק לנשים " נשק יום הדין" ושהגברים הוחלשו . יש שחשים שהחוק הפך את כל הגברים לחשודים תמידיים בעבריינות מינית והם מתקוממים על כך . יש שחרדים מתלונות שווא , ומפחדים שעולמם יחרב עליהם בלא שיוכלו להתגונן כראוי . יש שסבורים שאין הצדקה לשינוי המהפכני בסדרי בראשית , שכן ההטרדה המינית אינה בעיה המצדיקה תשומת לב ציבורית כה רבה . יש שחושבים שהחוק החדש כופה נורמות של "תקינות פוליטית" ומתערב ללא צורך בחירות הביטוי . בין כך ובין כך , גברים רבים בישראל חשים שמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל