פרק חמישי האחראית על יישום החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

כל מעביד בכל מקום עבודה חייב למנות אחראית על יישום החוק למניעת הטרדה מינית . מינויה מגלם את מחויבותו של המעביד להבטחת סביבת עבודה מכבדת ונקייה מהטרדה מינית והתנכלות , וגם את מחויבותו לתמוך בנפגעת מתופעות אלה ולסייע לה . המעביר חייב למנות להפקיר אישה מתאימה מבחינת יחסי האנוש שלה , מעמדה וניסיונה המקצועיים במקום העבודה ובקיאותה בחוק , בתקנות ובהסדר המשמעת . על המעביד לאפשר לה למלא את תפקידה בהצלחה . במקומות גדולים או מפוזרים גאוגרפית יש למנות יותר מאחראיח אחת . לעתים עדיף למנות לתפקיד אדם מחוץ למקום העבודה . תפקידי האחראית הם לקבל כל תלונה על הטרדה מינית או התנכלות , לבררה על ידי שמיעת כל הנוגעים בדבר , לסכמה , ולהמליץ למעביד כיצד לנהוג . עליה לפעול במקצועיות , ביעילות ובדיסקרטיות , תוך כיבוד פרטיותם של כל המעורבים . עליה להפעיל שיקול דעת מקצועי ואנושי ולשדר אמינות , הגינות ואובייקטיביות . עליה לתמוך במעורבים , ולשמור על האינטרסים של המעביד . בנוסף לטיפול בתלונות , האחראית היא גם הכתובת לאנשי קהילת העבודה לפנות לשם ייעוץ והדרכה בנושא . פרק זה מפרט את כל הנקודות הללו . התקנות למניעת הטרדה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל