פרק רביעי אחריות מעביד "במסגרת יחסי עבודה"

החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על מעביד אחריות להטרדות מיניות והתנכלויות שהתרחשו במסגרת יחסי העבודה ונעשו בידי עובדו או ממונה מטעמו . פרק זה מציג את הסיבות להטלת אחריות משפטית על המעביד ואת החובות הספציפיות שהוטלו על המעביד כדי לעמוד באחריות זו . הסיבות להטלת האחריות על המעביד הן נפוצותן של תופעות ההטרדה המינית וההתנכלות במסגרת יחסי עבודה , הנזק הקשה שהן גורמות לנפגעים הישירים ולכל סביבת העבודה , ההתחשבות ברצונם של הנפגעים והסובבים אותם שפגיעות באלה תטופלנה , וההכרח בהתערבות מערכתית שיטתית ותקיפה של מי ששולט במסגרת יחסי העבודה כדי למגר תופעות פוגעניות כאלה . החובות שהוטלו על המעביד הן מניעחיות [ עליו לעשות כל שביכולתו כדי למנוע אח ההטרדות וההתנכלויות ) וטיפוליוח נעליו לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שהגיע לידיעתו ביעילות ובהגינות כלפי כל הנוגעים בדבר . ( החובות כוללות גם מינוי אחראית , אימוץ תקנון ופרסומו , והעברת מסר ברור לכל סביבת העבודה שהטרדות מיניות והתנכלויות יטופלו בחומרה ופעולות הסברה . א . הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה והסיבות לאחריות המעביד . 1 תופעה נפוצה מסגר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל