פרק שני מה מותר ומה אסור על פי החוק למניעת הטרדה מינית - הצגת סעיפים 1, 3 ו־4 לחוק

פרק זה מציג אח הערכים שהחוק למניעת הטרדה מיניח נועד להגן עליהם [ כבוד האדם , חירותו , פרטיותו , וקידום השוויון בין המינים , ( ואח חמש ההתנהגויות שרק הן מהוות הטרדות מיניות אסורות על פי חוק . חמש ההתנהגויות הללו הן : . 1 סחיטה מינית באיומים , . 2 "מעשים מגונים " אסורים , . 3 הצעות מיניות לאדם שהראה שאינו מעוניין בהן או תוך ניצול יחסי כוח , . 4 התייחסויות מיניות לאדם שהראה שאינו מעוניין בהן או תוך ניצול יחסי כוח , . 5 ביזוי והשפלה של אדם על רקע מינו , מיניותו או נטייתו המינית . עוד מציג הפרק את האיסור להתנכל בשל הטרדה מינית . הפרק מסביר בל אחד מסוגי ההתנהגות האסורים , ומדגים אותו במספר דוגמאות . הדוגמאות הן חלק מרכזי מאוד , ואולי החשוב והמבאר ביותר : הן ממחישות כיצד נראות ההתנהגויות האסורות במציאות החברתית , ומסבירות כיצד כל אדם יכול לנתחן הן ביחס לסוגי ההתנהגות האסורים והן ביחס לערכיו המוגנים של החוק ולזהות כי הן אסורות . א . כללי המותר והאסור בהטרדה מינית . 1 התנהגות שהחוק לא הגדיר במפורש כהטרדה מינית אסורה - מותרת ? הטרדה מינית אסורה היא רק זו שנאסרה בחוק בישראל , רק מה שהחוק הישראלי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל