פרק ראשון כל התורה כולה על רגל אחת (תמצית הוראות החוק)

החוק למניעת הטרדה מינית קובע שהטרדה מינית אסורה מכיוון שהיא פוגעת באנשים ובערכים חברתיים חשובים : בכבוד האדם , בחירותו , בפרטיותו , ובקידום שוויון בין המינים . רק התנהגות הפוגעת באחד מארבעה הערכים הללו יכולה להוות הטרדה מינית אסורה . החוק למניעת הטרדה מינית מונה חמישה סוגים של הטרדות מיניות אסורות ; כל התנהגות השייכת לאחד הסוגים הללו , אם היא פוגעת באחד מערכיו המוגנים של החוק , היא הטרדה מינית אסורה . התנהגות כזו אסורה תמיד , בכל מקום בכל מצב ובכל הקשר . האיסור חל ומגן על גברים ונשים כאחד , לרבות בבית ובמשפחה ( גם בין בני זוג נשואים , ( ברחוב , בטבע , במקום לימודים , בצבא , במסגרת יחסי עבודה ובבילוי מכל סוג . אלה הם חמישה סוגי ההטרדות המיניות האסורות : סחיטה מינית באיומים ( למשל : "אם לא תשכבי אתי - 1 ( "תינזקי "מעשה מגונה" אסור ( מעשה של גירוי , סיפוק או ביזוי מיני שאדם עושה בזולתו או בנוכחות זולתו ללא הסכמתו ; למשל התחככות מינית באדם שאינו מסכים לכך , או "נשיקה" מינית כפויה ) ן הצעות מיניות חוזרות לאדם לאחר שזה הראה באופן סביר שהוא אינו מעוניין בהן . כאשר ההצעות מוצעות תוך ניצול יחסי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

כרמל