אחרית דבר

ניסיתי ללמוד עשרה סיפורי "מעשי חכמים" הדנים במוות ובשכול , שישה מהם על תנאים , וארבעה על אמוראים . אלו סיפורי אגדה של עשרה מספרים , כל אחד והסיפור שבחר לספר , ואשר באמצעותו הוא מבקש להביא בפני הקורא את ה"אמת" ואת המסר הערכי שלו . אין אלה סיפורים היסטוריים במובן הפשוט , כלומר : תיאור התרחשויות כפי שאכן אירעו , אלא סיפורים שאמנם יש בהם "גרעין , "עובדתי אך הוא משמש חומר גלם למספר לחבר יצירה אמנותית פרי דמיונו . תשעה עשר תנאים , שבעה אמוראים מארץ ישראל , שני אמוראים מבבל וארבע נשים מופיעים בסיפורים כדמויות ראשיות ומשניות , ודרכם מציגים המספרים השקפות שונות על המוות והשכול , שנראה להם כי הן המצויות בסביבתם הקרובה והרחוקה בקרב החכמים . אלו השקפות שהמספרים תומכים בהן או שוללים אותן , אף כי לא בכל הסיפורים אפשר לקבוע מפורשות מה היא עמדתם בנידון . בכל סיפור וסיפור ניסיתי להסביר אם אפשר להגיע למסקנה ברורה בנושא זה , ואם כן , כיצד הובעה ועוצבה ' . בסיפורים על התנאים אין עימות מעורר מתח בין דמויות הסיפור . כל אחת מהדמויות מנסה להתמודד בדרכה עם המוות והשכול , להציע דרך לנחמה אפשרית לאבלים , להסביר ...  אל הספר
כרמל