הסיפור על מותם של בנים בימיו של רבי עקיבא

. 1 ועוד אמרו כי בזמן רבי עקיבא היתה אשה אחת . 2 והיו לה עשרה בנים גדולים תלמידי חכמים . 3 והיה תורתם אומנותם . 4 היתה אמם עשירה ביותר . 5 יום אחד לא היה בביתה לחם . 6 ושפחתה הלכה למלאות מים . 7 אמרה לשכנתה , שכינתי בואי ועשי לי עוגה . 8 כי עתה ירעבו בני בבית המדרש . 9 מיד באה שכינתה ולשה . 10 והיה לה שני דינרי זהב קשור בסודר שלה . 11 והותר הקשר ונפלו בתוך העיסה . 12 ולא ידעה . 13 כשהלכה לביתה וחפשה בסודר שלה על הזהב . 14 ולא מצאה . 15 חזרה אצל אם הבנים אמרה לה . 16 זה יהיה שכרי ממך שאבוא ואעשה מה שאת חפיצה . 17 וילכו לי שני דינרי זהב בביתך . 18 אמרה חס וחלילה כי בביתי הלך דבר . 19 עמדו וחפשו ולא מצאו . 20 אמרה לה בחוץ נפלו ממיך . 21 אמרה לה איני יודעת אלו הדברים בביתך נפלו . 22 אמרה אם הם בביתי יבוא לי שמועה מבני הגדול . 23 לא השלימה הדברים עד שבא אליה שמועה מבנה כי מת . 24 אמרה לה שכינתה ראי כחשך ומעלליך . 25 ה' נתן לי כי גמולך בבניך הגדול . 26 אמרה אם הוא אמת מה שאת אומרת . 27 ימותו בני כולם . 28 וכן היה באותו היום מתו כולם . 29 הוליכו אותם לבית הקברות . 30 והיה על החכמים יום מהומה ...  אל הספר
כרמל