הסיפור על מות בנו של רבן יוחנן בן זכאי

. 1 כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי . 2 נכנסו תלמידיו לנחמו . 3 נכנס רבי אליעזר וישב לפניו . 4 ואמר ליה ( לו ) רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך . 5 אמר לו אמור . 6 אמר לו אדם הראשון היה לו בן ומת . 7 וקבל עליו תנחומין . 8 ומנין שקבל עליו תנחומין . 9 שנאמר "וידע אדם עוד את אשתו" ( בראשית ד , ( 25 . 10 אף אתה קבל תנחומין . 11 אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי . 12 אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון . 13 נכנס רבי יהושע . 14 ואמר לו רצונך אומר דבר אחד לפניך . 15 אמר לו אמור . 16 אמר לו איוב היו לו בנים ובנות . 17 ומתו כולם ביום אחד . 18 וקבל עליהם תנחומין . 19 אף אתה קבל תנחומין . 20 ומנין שקבל איוב תנחומין . 21 שנאמר "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך" ( איוב א , ( 21 . 22 אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי . 23 אלא שהזכרת לי צערו של איוב . 24 נכנס רבי יוסי וישב לפניו . 25 אמר לו רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך . 26 אמר לו אמור . 27 אמר לו אהרן היו לו שני בנים גדולים . 28 ומתו שניהם כיום אחד . 29 וקבל עליהם תנחומין . 30 שנאמר "וידם אהרן" ( ויקרא י , ( 3 אין שתיקה אלא תנחומין  אל הספר
כרמל