הרהורים בעקבות ספרות חז"ל

מחשבות רבות עולות בלבו של כל אדם לאחר מאורע חריג שפקד אותו . כך הם פני הדברים , במיוחד כאשר הורה מאבד אחד מילדיו . כל אדם אבל מתבודד עם מחשבותיו הנובעות מרגשותיו ומהגיונו , מחשבות המתבססות על מקורות תרבותו , המעיינות שמהם הוא שותה . הקורא מוזמן להרהר על משמעותו של השכול תוך עיון בספרות חז"ל , ספרות שהיא אחד מהמקורות הראשוניים והבסיסיים בתרבותו של עם ישראל . א . עקביא בן מהללאל אומר : הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה . דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון . מאין באת ? מטפה סרוחה . ולאן אתה הולך ? למקום עפר רמה ותולעה . ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון ? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא . ( אבות ג , א ) ב . הכל צפוי והרשות נתונה , ובטוב העולם נדון , והכל לפי רוב המעשה . ( אבות ג , טו ) ג . רבי אלעזר הקפר אומר :  אל הספר
כרמל