הרהורים בעקבות פסוקים מהמקרא

מותם של אנשים בגיל צעיר מעלה מחשבות רבות בקרב הסובבים אותם . מחשבות על החיים ועל משמעותם , על המוות ועל משמעותו ; כל אדם ומחשבותיו , שאלותיו ופתרונותיו ו י כל אדם ומקורות יניקתו . אצל היהודי המאמין מתעוררות שאלות רבות על הצדק האלוהי ועל השכר והעונש שמנהיג האלוהים בעולמנו . הוא מתקשה לקבל את התשובה הפשטנית "כל אדם וגורלו" ומחפש הסברים אשר יוכל לקבלם תוך אמונתו בהשגחה האלוהית ומתוכה . בחרתי להביא פסוקים שונים מספרי המקרא המתקשרים לנושא ואשר אפשר להיעזר בהם בבירור הנושאים המטרידים את האבלים ואת ההורים השכולים ומכאיבים להם . המקורות מובאים בלא הסברים . הקורא מוזמן לדון בהם בדרכו שלו ולפרשם כרצונו . ויאמר . " : ידוד T לא ידון I T רוחי באדם TT T לע : ילם T בשגם T ~ : הוא בשר : T T והיו T ימיו T T מאה •• T ועשרים •* : : עזנה : T T . ( בראשית ו , ( 3 לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ידוד אלהיף אל קנא פקד ערן אבות על בנים על שלישים ועל רבעים לשנאי : ועעזה חסד לאלפים לאהבי : : ול שמרי : מצותי : ( שמות כ , ( 5-4 ידוד ארןל אפים ורב חסד « ff ערן ופשע ונקה לא ינקה פקד ערן אבות על בנים על # לשים ועל...  אל הספר
כרמל