תוכן עניינים

11 פתח דבר : השיר לעולם אינו נשלם דורי מנור 19 בית הקברות הימי תרגום כפול והערות 45 בעניין "בית הקברות הימי" פול ואלרי 61 מבחר הרהורים על השירה פול ואלרי 81 תמצית חייו של פול ואלרי  אל הספר
נהר ספרים