מבוא

בשער 3 נדונה עילת הביטול ובשערים 4 ו 5 נדונו סייגים שונים , התוחמים את גבולות פרישתה של הזכות לביטול . מטרות הדיון עתה תהיינה שתיים : ( א ) סקירת התוצאות הנודעות בשיטתנו לחריגת צד מן הגבולות המתוארים , בבצעו ניסיון לביטול החוזה . בקצה האחד של מתחם הסיטואציות מצוי המקרה שבו צד מבקש לבטל את החוזה מתוך הערכה מוטעית כי אירעה הפרה , בעוד שהפרה לא אירעה כלל . בקצה האחר מצוי המקרה שבו התמלאו היסודות המוקדמים לתקומת הזכות לביטול , אולם הביטול נוגד את הסייגים הפרוצדורליים , כפי שהם מיושמים על ידי בית המשפט בנסיבות העניין . נבחן אם שיטתנו מקנה חסינות לנפגע במקרים כלשהם שבהם אין הביטול תואם את הדין . ( ב ) הצעת מודל ראוי , שיהיה בו כדי להקל עם הנפגע בפתרון דילמת הביטול שבה הוא שרוי במקרים גבוליים .  אל הספר
רמות