מבוא

. 298 § הפרת החוזה מקימה , כידוע , תרופות שונות לזכות הנפגע . יש תרופות המתיישבות זו עם זו ויש הסותרות האחת את האחרת . כך , למשל , פיצוי חיובי , שנועד להביא את הנפגע למצב שבו היה נמצא אילו קוים החוזה , סותר פיצוי שלילי , אשר נועד לפצותו בגין הוצאות ההסתמכות , והדין שלנו כיום , כך נראה , מאפשר ברירה ביניהם . פיצוי חיובי מלא אינו מתיישב עם אכיפה . אכיפה אינה אפשרית , כמובן , לאחר ביטול . במקרים אלה עולה שאלת הברירה של הנפגע בין הסעדים השונים . בתהליך הברירה בין סעדים , הנעשה לצורך ההליך השיפוטי , דהיינו , בבחירה בין עתירות אפשריות לפני בית המשפט , אין עניין לדיוננו . השאלה אם צד רשאי לסגת מעתירתו ולבחור באחרת היא שאלה מתחום סדר הדיון גרידא , הנשלטת על ידי . G . H . Treitel The Law of Contract ( London , 7 th ed ., 1987 ) 725 et seq . 1 2 בעניין ע"א 3666 / 90 , 4012 / 90 עירית נתניה נ' מלון צוקים בע"מ ( טרם פורסם , ( שלל השופט מלץ את הזכות העצמאית לפיצוי שלילי , בעוד השופט חשין תומך בזכות הנפגע לבחור בה , וזאת אף אם הפיצוי השלילי עולה על החיובי . השופט מצא תומך בגישת השופט חשין , אך מציין...  אל הספר
רמות