המועד למתן ההודעה

. 289 § על הביטול להיעשות בתוך זמן סביר מן היום שבו נודע לנפגע על ההפרה . סבירות המועד היא , במובן , עניין התלוי בנסיבות העסקה הקונקרטית , מהותה , התנהגות הצדדים , מידת הדינמיות בשוק הרלוונטי לממכר הנדון וכיוצא באלה . בפסיקה הושמעה הדעה , כי על המפר מוטל הנטל להוכיח שחלף מועד מעל לסביר " . אך עם כל הכבוד , איננו רואים הצדקה לגישה זו . מתן הודעה בתוך זמן סביר הוא אחד התנאים לתוקף הביטול ; כפי שעל הנפגע מוטל להוכיח ( כמובן , בהנחה שהוא הצר המבקש להסתמך על תוקף הביטול ) את התנאים המהותיים המזכים אותו בסעד הביטול , כך הדבר גם ביחס לתנאים הפרוצדורליים , לרבות מועד הביטול . על הטוען לביטול תקף להוכיח את תקפותו . השאלה המכרעת היא , אימתי יצדק המפר אם יסיק מהמשך שתיקתו של הנפגע על החלטתו לוותר על זכות הביטול . מטרה מרכזית בהסדר היא , כנזכר , להגן על אינטרס ההסתמכות של המפר באשר להכרעתו של הנפגע . עם זאת יש לשים לב , שמידת ההסתמכות המוגנת מוגבלת למדי , לאור הפסיקה . גם לאחר שחלף המועד הסביר , אין המפר זכאי להניח שהחוזה לא יבוטל על ידי הנפגע בהמשך בגין אותה הפרה . לנפגע נתון הכוח לחדש את זכות הב...  אל הספר
רמות