אופן מתן ההודעה

. 283 § מתן הודעת ביטול מהווה הגשמה של הברירה הנתונה לנפגע לבחור בין קיום החוזה לאיונו . ביטול החוזה אינו דבר שבלב . הביטול אינו טענה פרוצדורלית , הנשמרת לשעת ההתדיינות , אלא החלטה סובסטנטיבית , המהווה פעולה משפטית , כך שבעקבותיה משתנה המצב המשפטי . החוק אינו מאפשר לנפגע לשמור על אופציות הטיעון בשאלה זו , י אלא מטיל עליו נטל להכריז על בחירתו , על מנת שהמפר יוכל לתכנן את צעדיו ולהתוודע , בתוך פרק זמן סביר , לעמדתו של הנפגע באשר לכיוון ההתפתחות של החוזה . גם המפר זכאי איפוא להגנה על הסתמכותו שלו , למרות ביצועו של מעשה ההפרה . . 284 § לאור מטרה זו ניתן להבין את הכללים שפותחו בדבר אופן הביטול . כלל הוא , שעל ההודעה להיות חד משמעית , כך שתבהיר למפר , מעל לכל לספק , את כוונתו של הנפגע לאיין סופית את החוזה . לא נדרש נוסח חגיגי או פורמלי 1 שאלה אחרת היא , אם פעולה משפטית זו יכול שתיעשה בהליך משפטי או בכתב טענות . ראה להלן פסקה . 285 2 ראה האסמכתאות בהערה 3 להלן . 3 ע"א 680 / 83 קדוש נ' עמור , פ"ד לח ; 554 , 547 ( 2 ) ע"א 64 / 80 בנק א"י-בריטניה בע"מ ( בפירוק ) נ' מ '' י , פ"ד לד ; 597 , 589 ( ...  אל הספר
רמות