מבוא

משקמה עילה לביטול החוזה , ועילה זו אינה נחסמת מחמת אחד הטעמים המהותיים שנסקרו , מתעוררת השאלה כיצד תופעל הזכות שצמחה . אין הזכות ניתנת להפעלה בכל מועד ובכל אופן . בשני עניינים אלה - המועד והאופן - מגביל הדין את הפעלתה של הזכות על ידי הנפגע . נוסף על כך , כיוון שהפעלת זכות הביטול היא רק בחירה הנתונה לנפגע , ייתכן שאופן הפעולה של הנפגע , במסגרת תהליך הברירה בין הסעדים , יחסום או יגביל את הפעלתה של זכות הביטול . נעסוק איפוא בנושאים הבאים : ( 1 ) הארכה לקיום . ( 2 ) אופן נתינתה של הודעת הביטול ומועדיה . ( 3 ) סופיותו של תהליך הברירה בין הביטול לקיום . בנוגע לסופיותה של הפעלת הברירה , מתפצלת השאלה לשניים : שאלה אחת היא , אם נשמרת הזכות לביטול לאחר שבחר הנפגע בקיום . השאלה האחרת העולה היא , אם נשמרת הזכות לקיום לאחר הפעלת סעד הביטול . היבט שני זה אינו נוגע אומנם ישירות בסוגיית הסייגים לביטול , אולם לשלמות התמונה נעיר מספר הערות גם ביחס אליו .  אל הספר
רמות