הדין הרצוי

. 268 § איתור הדין הרצוי בסוגיה מחייב חזרה למושכלות יסוד באשר למטרות הקנייתה של הזכות לביטול מחמת הפרה . ציינו , כי הרציונלה להענקת זכות הביטול טמונה בהתמוטטות של בסיס ההסתמכות . התחייבות נעשית על מנת לזכות בהתחייבות הנגדית , ומשנכזב התנאי ( הלא פורמלי ) לנטילת ההתחייבות , נשמטת הקרקע מתחת להתחייבות . היגיון זה חל באורח דומה גם על החוזה החד צדדי . אף שכאן אין בנמצא התחייבות הנעשית על בסיס ההבטחה שכנגד , הרי שהבעת רצון על בסיסה בוודאי קיימת . הבעת הרצון בולטת יותר כאשר מדובר בחוזה חד צדדי המלווה במתן תמורה , אך היא קיימת גם בחוזה מתנה . הדין הישראלי מייחס חשיבות להבעת הרצון של מקבל הבטחת המתנה . גם חוזה מתנה נכרת בדרך של הצעה וקיבול , ונשמר איפוא אינטרס הדחייה של ו 1 לעיל הערה . 3 12 שם , בעי , 62 בעקבות דבריו של פרופסור צלטנר בספרו : דיני חוזים של מדינת ישראל ( חלק ב , תשל"ו ) . 152 נעיר , עם זאת , שדעתו של פרופסור צלטנר היא , כי סעיף 4 לחוק המתנה גם אינו מונע ביטול המתנה עצמה ( ודעה זו מנוגדת לדעתו של השופט ברק . ( זאת אנו למדים מכך , שפרופסור צלטנר רואה את דעת המיעוט בעניין גנאיים כמ...  אל הספר
רמות