האינטרס של הנפגע בביטול, בחוזה חד־צדדי

. 265 § ניתן לגרוס שאין כל צורך בהענקת זכות ביטול לנפגע בחוזה חד צדדי . כיוון שלא נתן דבר , אין לנפגע עניין בהשבה , וכיוון שלא התחייב לדבר , אין לו עניין בהשתחררות לעתיד . מכאן , שלכאורה , אין להצביע על אינטרס של הנפגע בביטול . אם גרסה זו נכונה , הרי שהדבר יהפוך את הדיון בסוגייתנו לעקר מן הבחינה המעשית . אם אין היא נכונה , תתלווה להיבט העיוני הטהור גם נפקות מעשית . אנו בדעה , כי לנפגע עשוי שיהיה אינטרס בביטול החוזה , גם אם החוזה הוא חד צדדי , וזאת מהטעמים שלהלן : ( 1 ) אין לזהות חוזה חד צדדי עם חוזה ללא תמורה . תמורה עשויה לנוע גם ללא קיומה של התחייבות מצד נותן התמורה . כאלה הם פני הדברים כאשר א קובע , כדרך לקיבול התחייבותו החד צדדית , ביצוע כלשהו על ידי הניצע . עמידתו של הניצע בביצוע המבוקש אינה פוגמת באופיו החד צדדי של החוזה , שכן הביצוע אינו חיוב המוטל על הנפגע , אלא נטל מוקדם בלבד , שמילויו מזכה את הנפגע בתמורה המובטחת . עם זאת , אין ספק שהחוזה אינו נטול תמורה , אף אם לא קדמה לביצוע התחייבות של המבצע . גם על אופיו החד צדדי של חוזה מסוג זה ראה : 1984 ) 215 ; Murray On Contracts ( In...  אל הספר
רמות