סיכום

. 261 § בדיוננו זה מצאנו , כי -. K התנאה על הזכות לביטול אין בה כדי להוות , בדרך כלל , פגיעה פסולה בסמכותו של בית המשפט ; אולם קושי עולה בנדון , כאשר מדובר בצמצום שיקול הדעת של בית המשפט לשלילת כוחו של ביטול בעקבות הפרה לא יסודית . ב . להתנאה המגבילה את זכות הביטול אפיונים של תניית פטור , ועל כן , כללי התוקף והפרשנות החלים על תניות הפטור חלים גם על התנאות אלה . ג . אין לומר על הזכות לביטול הקבועה בחוק שהיא קוגנטית בכל הנסיבות או שהיא דיספוזיטיבית בכל הנסיבות . תוקפה של ההתנאה ייבחן על פי מבחן של סבירות , המושפע מן הנתונים הקונקרטיים הנדונים . נראה , כי בעניין זה הדין המצוי טרם התגבש , אך מצויות בו אמרות התומכות בדין הרצוי האמור . ד . על ההתנאה המגבילה להתבצע באורח מפורש או להשתמע באורח ברור . ה . התנאה בדרך של הרחבת הזכות לביטול בגין הפרה יסודית תהא בדרך כלל תקפה . ביחס להרחבת הזכות לביטול בגין הפרה לא יסודית , אין לקבוע כלל דומה , והבדיקה תהיה גמישה .  אל הספר
רמות