אופן ההתנאה

. 259 § גם כאשר ההגבלה על זכות הביטול תקפה , על פי המבחנים שנסקרו , עולה השאלה כיצד תוסק ותפורש התנאה זו . בדינים העוסקים בתניות הפטור מוכרת הגישה שלפיה תיעשה הפרשנות בצמצום וספק יפעל לרעת מי שהפטור הוא לטובתו . מן הנטייה לראות בתניות 57 א ראה לעיל פסקה 58 . 248 ראה ע"א 682 / 82 בן אריה נ' "סהר" חברה לביטוח בע"מ , פ"ד לז , 603 , 602 , 589 ( 3 ) ואסמכתאות שם ; שלו , לעיל הערה , 28 החל בע' , 69 ואסמכתאות שם . . Law of Contract ( London , 12 th ed ., 1991 ) 164-165 Contract ( Oxford , 26 th ed ., 1984 ) 144-145 ; Cheshire , Fifoot & Funnston's Anson's Law of מהסוג שבר עסקינן תנירת פטור נובעת מסקנה דומה . הגישה המקובלת כאן היא , כי על שלילת הזכות לביטול להיעשות במפורש , או מכל מקום , שתעלה בעליל במשתמע . כמו כן נוטים לפרש את התנאי כמגביל את הזכות לביטול , ולא כשולל אותה , ככל שהדבר ניתן . . 260 § השופטת נתניהו , בדעת יחיד בעניין ליפקין , נוקטת בגישה שונה . ראשית היא קובעת , בניגוד לאמור בפסק דין בירס ( אך בהתאם לגישה באסמכתאות זרות " , ( בי אין צורך בהתנאה מפורשת ממש , ודי שההתניה נעשית "ב...  אל הספר
רמות