הפגיעה בסמכותו של בית־המשפט

. 247 § שאלה מקדמית , אשר אותה מן הראוי לבחון , היא השאלה , אם אין במתן הכשר להתנאה על דיני הסעדים כדי להוות פגיעה פסולה בסמכותו של בית המשפט . בעניין ע"א ו 76 / 8 בוקובזה נ' שירי ' נדונה באורח ממצה השאלה , אם רשאים צדדים להתנות על סמכותו של בית המשפט להעניק סעד מן הצדק על פי סעיף 132 לחוק הגנת הדייר ( נוסח משולב . ( השופטת נתניהו מאזכרת תחילה פסיקה המתייחסת לסעד של צו מניעה וקובעת , שלא ניתן להתנות על סמכותו של בית המשפט להפעלת שיקול דעתו באשר להקניית הצו . י ממשיכה 4 ו ההבחנה בין הוויתור מראש לוויתור בדיעבד עלתה גם במסגרת הסוגיה , אם ויתור עובד בדיעבד על זכויות מכוח חוקי המגן הוא ויתור תקף . השאלה הוזכרה בבית המשפט העליון בעניין בג"צ 760 / 79 דיין נ' בית הדין הארצי לעבודה , פ"ר לד . 824 , 820 ( 3 ) כן ראה סעיף 29 לחוק פיצויי פיטורים , . 1963-ג"תשכ אך בפסיקת בית הדין לעבודה אין הבחנה זו מקובלת : דב"ע לח ג-59 / סילשי נ' ארכיטקט אהרן דורון ושות' בע"מ , פד"ע י ; 32 דב"ע לא 3-22 / ציק ליפוט נ' חיים קסטנר , פר"ע ג ; 215 בעניין סילשי הובעה עם זאת נכונות להכיר בפשרה בדיעבד , שנעשתה תוך חילוק...  אל הספר
רמות