המקור לזכות הביטול והשלכותיו

. 242 § בפרק ב לחיבור זה עסקנו בהרחבה בשאלה , מהו המקור לזכות הביטול - מקור חוזי או v / vpca . ex lege היתה , למרות דעות נוגדות בפסיקה , כי זכות הביטול היא זכות שבדין . יש לבחון עתה כיצד משליכה ההכרעה בשאלה הנזכרת על סוגייתנו . הזיקה היא UK at המקור לזכות הביטול הוא בחוזה , נובע מכך , שזכות הביטול ניתנת להתנאה . זאת , משום שאם מוחזקים הצדדים כיוצרי הזכות לביטול , הם גם חופשיים לא ליצור אותה . אולם היפוכו של דבר אינו מחויב : אם המקור לזכות הוא בדין , אין זה מן ההכרח לקבוע , כמובן , שהזכות לביטול היא קוגנטית . . 243 § מפתיע הדבר , שכאשר עלתה שאלת הקוגנטיות של הסעדים בפסיקה , נמנע בית המשפט , בדרך כלל , מהתייחסות לזיקה האמורה , וכאשר התייחס לכך , קשר קשר הדוק מדי בין הסוגיות . המדובר בפסק הדץ בע"א 842 / 79 נס נ' אך שאלה אחרת היא , אם ניתן לוותר על ברירה חדשה , נוספת : הברירה לחדש בעתיד את זכות הביטול , אם ימשיך המפר לא לקיים . ראה פסקה 246 להלן . גולדה . בהתייחסו לזכות להשבה , קובע בית המשפט כדלקמן ( מפי השופט ד' לוין : ( " לענין זה תופנה תשומת הלב לפסק הדין בע"א - ( 2 ) 186 / 77 הן לדברי...  אל הספר
רמות