המדיניות המשפטית הרצויה

. 235 § הנימוק להקנייתה של הזכות לביטול הוא , כפי שהצבענו , שמיטת בסיסה של ההתחייבות לאור ההימנעות מן הקיום שכנגד . יש על כן לנפגע אינטרס צודק לביטול החוזה ולזכייה בהשבה . מאידך גיסא , אם אין בידי הנפגע לבצע השבה מצידו , יהיה בהברה בביטול משום פגיעה באינטרס צודק מקביל של המפר . גם התחייבותו שלו נעשתה על בסיס ההנחה שהנפגע יקיים את התחייבויותיו . אם יבוטל החוזה בנסיבות אלה , ייצא המפר , לכאורה , קירח מכאן 53 ראה ניתוח פסק דין גאולים אצל ס' אוטולנגי בוררות - רץ ונוהל ( מהדורה שלישית מורחבת , תשנ"א ) החל מעי 54 . 102 לעיל הערה , 4 בע' , 446 פסקה 55 . 485 ידין , לעיל הערה , 15 בע' . 90 אם אין להתיר ביטול בנסיבות אלה , ממילא אין מגיעים לדיון בשאלת ההשבה . מכאן , שפרופסור ידין סובר שזכות הביטול נשמרת . ומכאן : הוא לא יזכה בתמורה הנגדית וגם יאבד את התמורה העצמית . בכך ייצא הנפגע מתעשר שלא בצדק , שכן , הוא נהנה מן הנכס שהעביר המפר , מחד גיסא , ונפטר מביצוע חיוביו , מאידך גיסא . . 236 § אולם הדברים דורשים עיון נוסף : האומנם ייצא הנפגע פטור בלא כלום ? כידוע , סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות ) מטיל על...  אל הספר
רמות