תורת הפקיעה עקב ביצוע, השלכתה על זכות הביטול והיחס בינה לבין נבצרות ההשבה

. 226 § כפי שהזכרנו , עלתה בפסק דין מנשה השאלה , אם חוסר האפשרות להשבה משמש סייג לביטול , וניתנה לכך תשובה חיובית . בפסק הדין האמור נקבע ; " מאידך גיסא , עם סידור הגט בוצע עיקרו של ההסכם , וכן בוצעו הוראותיו המהותיות האחרות בעניין החזקת הילדים וכדומה , ובהקשרים אלה לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו לא על ידי השבה , ולא על ידי תשלום שווי , כשם שבמקרים רגילים זכאי מפר מנפגע אשר משתמש בזכות לבטל הסכם בגין הפרה ( סעיף 9 לחוק התרופות " . ( בהתייחס לנפגע , אומר בית המשפט : " הוא גם אינו יכול לבקש ביטולו הטוטאלי של הסכם הגירושין כולו , ולו מהסיבה הפשוטה , כי הוא בוצע רובו ככולו : בני הזוג התגרשו בגט פיטורין , הילדים עברו למשיבה ומצויים בהחזקתה - וזאת אין המערער מבקש 19 ראה אצל פרידמן , לעיל הערה , 4 בעי , 477 פסקות ; 524-521 פרופסור פרידמן סובר , כי המבחן גמיש . ראה אסמכתאות שם , וכן ספר תוספות ( תשמ"ט ) . 106 Fried סובר , כי יש לנקוט במבחן הריאלי : . of Contractual Obligation ( London , 1981 ) 113 C . Fried Contract as Promise - A Theory על גישת הדין בארצות הברית , התומכת במבחן הריאלי , ראה : ....  אל הספר
רמות