ההבחנה בין השבה בעין להשבת שווי

. 220 § סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות ) קובע , כי אם לא ניתן להשיב את הנכס נשוא החוזה , יש להשיב את שוויו של הנכס . לנפגע נתון יתרון על פני המפר , המתבטא בקיומה של זכות לברור בין השבת הנכס בעין להשבת שוויו , אף אם ניתן הנכס להשבה בעין . ספק , אומנם , אם הענקת כוח הברירה לנפגע רצויה , אולם שאלה זו חורגת ע"א 72 / 78 מינהל מקרקעי ישראל נ' דאב , פ"ד לב ; 792 , 785 ( 3 ) ע"א 625 / 85 גויטן ני דוידוב , פ"ד מו ; 344-343 , 339 ( 2 ) ע"א 71 / 75 מרגליות נ' אברבנאל , פ"ד כט ; 659 , 652 ( 2 ) ע"א / 79 ו 74 כלנית השרון השקעות ובנין ( 1978 ) בע"מ ני הורוביץ , פ"ד לה ; 540 , 533 ( 3 ) ע"א 187 / 87 לוי נ' דויטש , פ"ד מג ; 318-317 , 303 ( 3 ) ע"א 594 / 75 ג'רבי נ' הייבלום , פ"ד ל ; 684-683 , 673 ( 2 ) ע"א ( 77 / 80 ( 'חי בן רב ( בודה ) נ' וקנין , פ"מ תשמ"ב ( ב ) . 374 , 363 . American Jurisprudence 2 d , vol . 17 , pa . 512 , 994 et seq . et seq . ; S . Williston On Contracts ( N . Y ., 3 rd ed . ) vol . 12 , pa . 1460 , 113 et seq . ; A . Corbin On Contracts ( St . Paul , Minn ., 3 rd ed ., 1951 ) vol...  אל הספר
רמות