מבוא

. 218 § כידוע , השלכה מרכזית הנודעת לביטולו של חוזה היא קיומה של הזכות להשבת מה שניתן במסגרת החוזה . אם כן , מה הדין כאשר לא ניתן להשיב את נשוא החוזה ? האם מצדיקה נבצרות התוצאה את שלילתה של הזכות לביטולי שאלה זו תעמוד עתה במרכזו של הדיון . עם זאת נעסוק , בנלווה לכך ובתמצית , בהשלכות פקיעתו של החוזה עקב ביצוע על הזכות לביטול בעקבות הפרה , וכן ביחס בין הפקיעה הנזכרת לבין נבצרות ההשבה . ראוי להקדים שתי הערות לדיון בסוגיית הנבצרות להשבה : . 1 סוגייתנו מתעוררת כאשר נעדרת אפשרות להשבה מצידו של הנפגע , ולא כאשר הקושי טמון בהשבה מצידו של המפר בלבד . זאת , משום שאם בוחר הנפגע בביטול החוזה למרות שאין ביכולתו לזכות בהשבה , יש לכבד את הכרעתו . אין על הדין להניח למפר לשים עצמו אדון לאינטרסים של הנפגע , ולתקוף את חוקיותו של הביטול בהתבסס על אינטרסים אלה . הספק באשר לקיומה של זכות הביטול עולה אם כן רק כאשר אין לאל ידיו של הנפגע להשיב מצב לקדמות ' . פרק זה פורסם , בשינויים ק לים , במחקרי משפט ט ( תשנ"ב ) . 257 בתמיכה לאמור , ראה ע"א 105 / 83 מנשה נ' מנשה , פ"ר לח , 640 , 635 ( 4 ) מול האות א , וכן : ....  אל הספר
רמות