הפרה שנרפאה

. 199 § מה הדין כאשר תוקנה ההפרה טרם הביטול ? האם ריפוי ההפרה שולל את הזכות לביטול ? ראשית , יש לפתוח בהבהרת הביטוי "ריפוי" בהקשר זה . כשאנו עוסקים בריפוי , הכוונה היא למקרה שבו מסלק תיקון ההפרה , באופן מהותי , את תוצאותיה של ההפרה . כאלה הם פני הדברים כאשר המפר מבצע תשלום באיחור ומלווה את הביצוע בתשלום ריבית מתאימה ( ונזקו של הנפגע הוא 29 אכן , העובדה שהביטול לא נעשה עקב ההפרה שימש אחד הגורמים לשלילת ההכרה בביטול בעניין ע"א 759 / 83 חציוני נ' זוהר , פ"ד מ 30 . 93 , 85 ( 1 ) בדין הגרמני יש עורך להצביע על כך שאבד העניין בביצוע כתוצאה מן האיחור . זאת כדי למנוע את האפשרות שבה עסקנו במסגרת סעיף זה , שלפיה ישתמש הנפגע בזכותו לביטול על מנת לנצל את תנאי השוק שהשתנו . ראה : . Contract , supra note 22 , at p . 129 Treitel Remedies f or Breach of בגובה ריבית זו . ( לא יספיק , לצורך העניין , שנזקו של האיחור לית / . לסילוק באמצעות סעד הפיצוי . בריפוי , הכוונה לריפוי בפועל , מחוץ לכותלי בית המשפט . להגדרת משמעותו של הריפוי חשיבות מרכזית בניתוח הסוגיה . אנו סבורים , כי יש לראות את ההפרה כנרפאת , לע...  אל הספר
רמות